Saneringsvagn

Saneringsvagn

Saneringsvagnen är utformad för att på ett säkert och enkelt sätt byta kläder och utföra personlig hygien.
Arbetskläder, personliga kläder samt skyddskläder ska hållas åtskilda. Vagnen är fördelad
med 3 st rum. Rena kläder –> Sluss via dusch –> Skyddskläder / Smutsiga kläder.
I sista rummet är en frånluftsfläkt monterad för att skapa en luftström så man rör sig mot ren luft.